Genom gravfynd, målningar på kyrkväggar, gamla teckningar, träsnitt och skriftliga berättelser ha man fått reda på hur folk åt och vilka matvanor de hade. Många traditioner har följt släkter i generationer och på så sätt överlevt århundraden.

Bestick som används ätredskap är ett relativt nytt fenomen i förhållande till människans historia. Handen, våra 32 tänder och kniven användes länge som redskap att äta med.

Att äta med kniv, gaffel och sked är inte något man gör i alla kulturer. I Östasien är delas maten under tillagningen och därefter äts den med pinnar. I andra kulturer används fortfarande handen som ätredskap.

BESTICKHISTORIATHE HISTORY OF CUTLERY