Produktionen av bestick med dagens utseende började redan i slutet på 1500-talet.

 

Från och med rokokoeran startade de rika med att ha silverbestick, både till sig själv och till gäster. Tidigare bar alla med sig sina egna bestick när de gick bort på middag.

 

Besticken användes dock inte alltid. En fransk memoarförfattarinna beklagade sig i mitten på 1600-talet över att den svenska drottning Kristina använde händerna när hon åt under ett besök i Frankrike. Drottningens händer var helt täckta i sås vilket författarinnan tyckte var tråkigt då hon hört att drottningens händer skulle vara så vackra. Så trots att det fanns bestick, användes de inte alltid, inte ens i de förnämsta kretsarna.

Användandet av bestickTHE USE OF CUTLERY