På 1800-talet uppstod dukningskonsten och det blev snabbt populärt att ha många bestick.

 

Dukningen blev ett tecken på etikett, och menyn bestämde hur det skulle dukas upp. Till varje rätt fanns det ett speciellt bestick som blev dukat efter hand som nya rätter blev serverade. Genom att använda olika bestick kunde man se vem som var uppkomlingar och vem som visste vilket bestick som skulle användas till vad.

 

I dag dukar man för att det ska se fint ut, inte för att peka ut uppkomlingar!

Seder och brukTABLE SETTINGS