Att tillverka silverbestick är ett hantverk. Det tar runt sex veckor för våra hantverkare att göra en silverplåt till ett färdigt bestick. En kniv genomgår cirka 15 moment , en gaffel cirka 13 moment och en sked cirka 12 moment, innan de är klara. Från silverplåt till färdigt bestick tar upp till 6 veckor. Skickliga hantverkare på Mema/GAB följer besticket redan från första början, specialister på olika behandlingar tar hand om besticket steg för steg.

Se de olika momenten här

Produktion av silverbestickTHE PRODUCTION OF SILVER CUTLERY